ครับพี่น้อง ตามหัว เผอิญผมจะลง Docky อ่ะครับ ลงไม่ได้ติดที่ Key นี่ล่ะครับ จะขึ้นแบบนี้ภายหลังจากการสั่ง #apt-get update

 W: GPG error: http://ppa.launchpad.net karmic Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 608BF7B93528AE20

 วิธีแก้ใขที่แสนง่ายเลยครับ

 # gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv 608BF7B93528AE20

 # gpg --export --armor 608BF7B93528AE20 | sudo apt-key add -

มีเท่านั้นล่ะครับ เด๊่ยวขอตัวไปลง App ทั้งหลายก่อน พอดีลง ubuntu ไหม่

 

Comment

Comment:

Tweet